Návod na určenie rádiusu vaničky

Návod na určenie rádiusu vaničky

Na obrázku je uvedené čo je potreba na vaničke zmerať pre určenie jej rádiusu, miera Y je iba orientačná, pretože je veľmi ťažko merateľná.

Ďalej podľa tabuľky, určite rádius. Hodnoty sú uvedené v mm a môžu sa mierne líšiť. Meraná vanička nesmie byť zapustená pod obkladom.

Rádius R500 Rádius R550
X Y Z X Y Z
800 300 924 800 250 903
900 400 1065 900 350 1045
1000 500 1207 1000 450 1186
Tabuľka pre určenie rádiusu.xlsx 8.91 Kb 08. 10. 2018
Miery na vaničke.jpg 124.83 Kb 08. 10. 2018