Záručný list a odstúpenie od zmluvy

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku zákazníkom s potvrdením dátumu predaja v záručnom liste alebo pokladničným dokladom, alebo od uvedenia tovaru do prevádzky odborným montážnym subjektom - pokiaľ montáž bola zrealizovaná do troch (3) týždňov od kúpy. Na všetky výrobky spoločnosti Roth Czech s.r.o. (skôr Roltechnik s.r.o.) zakúpené na webe OUTLET.ROLTECHNIK.SK je základná dvojročná (2) záruka odo dňa kúpy.
Záručný list.pdf 438.77 Kb 08. 10. 2018